Yazılım

Microservice Mimarisi Nedir?

Microservice mimarisi, bir yazılım uygulamasını modüler ve bağımsız servislerin bir koleksiyonu olarak inşa etme yaklaşımıdır. Her servis, belirli bir işlevi yerine getirir ve bağımsız olarak geliştirilebilir, test edilebilir ve dağıtılabilir. Neden Microservice? Modülerlik: Her servis kendi işlevselliğine odaklanır, bu da kodun anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar. Bağımsızlık: Servisler birbirinden bağımsızdır; bir servisin güncellenmesi ya da […]