Yazılım

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak ve iş süreçlerini en verimli şekilde yönetmek önemli hale gelmiştir. IT altyapısının sürekli kusursuz çalışması ise bunun vazgeçilmez unsurlarındandır. Ancak geleneksel yönetim yöntemlerinin artık yetersiz kaldığı açıktır. İşte burada devreye AIOps gibi yeni bir yaklaşım girmektedir.

AIOps Nedir ve Amacı Nedir?

AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations), yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak IT operasyonlarını otomatize etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Amacı, sistemlerin performansını, kullanılabilirliğini ve güvenliğini sürekli izleyerek arıza ve riskleri hızla tespit edip çözmektir. Böylece IT altyapısının kusursuz çalışması sağlanmış olur.

AIOps’in Temel Bileşenleri Nelerdir?

 • Veri Toplama: Sunucu, ağ, uygulama logları, metrikler ve olaylar farklı kaynaklardan toplanır.
 • Veri Önişleme: Toplanan çeşitli formattaki veriler işlenir, temizlenir ve normalize edilir.
 • Model Oluşturma: Toplanan veriler üzerinden AI/ML modelleri eğitilir.
 • Anomalilerin ve Risklerin Algılanması: Eğitilen modeller ile risk analizi ve tahminler yapılır.
 • Otomatik Önlemler: Algılanan risklere karşılık otomatik uyarı ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Sistem performansı, önlemler ve sonuçlar raporlanır.

AIOps Teknolojileri ve Uygulama Alanları

Makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, veri madenciliği gibi farklı AI/ML teknolojileri AIOps çözümlerinde kullanılmaktadır.

Makine Öğrenmesi:
  Sınıflandırma, kümeleme, geri besleme yöntemleri ile performans, arıza ve riskler öngörülür.
Derin Öğrenme:
  Yapay sinir ağları, konvolüsyonel sinir ağları, geri yayılımlı sinir ağları kullanılarak sistem davranışları anlamlandırılır ve gelecekteki tahminler yapılır.
Doğal Dil İşleme:
  Log kayıtları, kullanıcı geri bildirimleri metin olarak analiz edilir.
Veri Madenciliği:
  Birliktelik kuralları, ağ açıklamaları, zaman serisi analizi ile sistem davranışları keşfedilir.

Böylece AIOps, farklı alanlarda yapay zeka teknolojilerini birleştirerek sistemlerin otomatize edilmesini sağlamaktadır.

Gelecekte AIOps Neler Sunacak?

Büyük veri işleme, nesnelerin interneti, derin makine öğrenmesi, otonom sistemler ve yapay zekânın kullanımıyla AIOps’in kabiliyetleri artacaktır. Sistemler kendi kendine yönetilebilecek, insandan daha iyi performans gösterebilecektir.

Sonuç olarak AIOps, sistemlerin otomasyonunda yeni bir çağ açacak ve IT’nin geleceğini şekillendirecektir.