Yazılım

DevOps hareketi, temelde kültürel ve prosedürel değişimle ilgili olsa da, etkili bir şekilde prensiplerini uygulamaya yardımcı olan bir dizi araçla derinden iç içedir. Bu araçlar, kod entegrasyonundan dağıtıma, izlemeye ve geri bildirime kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. DevOps giderek daha fazla kabul gördükçe, başarılı olmanın sürüşünü sağlayabilen araçları anlamak önemlidir. İşte her DevOps tutkununun tanıdık olması gereken 11 temel araç.

 • Git:
  • Amaç: Sürüm Kontrolü
  • Genel Bakış: Git, birden fazla geliştiricinin aynı anda bir projede çalışmasına olanak tanıyan dağıtık bir sürüm kontrol sistemidir. Kod değişikliklerinin geçmişini sağlar, kod birleştirmeyi kolaylaştırır ve ekipler arasında kod tutarlılığını sağlar.
 • Jenkins:
  • Amaç: Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD)
  • Genel Bakış: Jenkins, kodun sürekli olarak derlenmesi, test edilmesi ve dağıtılmasına yardımcı olan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Geniş eklenti ekosistemi sayesinde neredeyse her DevOps aracıyla entegre olabilir.
 • Docker:
  • Amaç: Konteynerleştirme
  • Genel Bakış: Docker, geliştiricilere uygulamaları kütüphaneler, bağımlılıklar vb. dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm bileşenlerle birlikte standart bir birim olan bir konteyner içine paketleme olanağı sağlar. Bu, uygulamanın farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Kubernetes:
  • Amaç: Konteyner Orkestrasyonu
  • Genel Bakış: Kubernetes, konteynerleştirilmiş uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştirir. Konteynerları mantıklı birimlere gruplar, yönetimi ve keşfi kolaylaştırır.
 • Ansible:
  • Amaç: Yapılandırma Yönetimi ve Dağıtımı
  • Genel Bakış: Ansible, yazılım teminini, yapılandırma yönetimini ve uygulama dağıtımını otomatikleştiren açık kaynaklı bir araçtır. YAML dilinde yazılmış playbook’ları kullanır, açık ve anlaşılır prosedürleri garanti eder.
 • Terraform:
  • Amaç: Altyapıyı Kod Olarak Tanımlama
  • Genel Bakış: Terraform, kullanıcıların yapılandırma dosyalarını kullanarak deklaratif bir şekilde altyapıyı tanımlamalarına, sağlamalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Birden fazla bulut sağlayıcı ve platformu destekler.
 • Prometheus:
  • Amaç: İzleme
  • Genel Bakış: Prometheus, sayısal verileri zaman serisi olarak toplayan açık kaynaklı bir izleme çözümüdür. Grafana ile eşleştirildiğinde güçlü görselleştirme yetenekleri sunar.
 • ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):
  • Amaç: Günlükleme ve Görselleştirme
  • Genel Bakış: ELK Stack, günlükleme çözümleri sağlar, Logstash günlükleri işler, Elasticsearch bunları depolar ve Kibana verileri görselleştirir.
 • Nagios:
  • Amaç: Altyapı İzleme
  • Genel Bakış: Nagios, sunucular, anahtarlar, uygulamalar ve hizmetler için izleme ve uyarı hizmetleri sunar. Bir şeyler yanlış gittiğinde kullanıcıları uyarır ve sorun çözüldüğünde ikinci bir kez uyarır.
 • Slack:
  • Amaç: İletişim
  • Genel Bakış: DevOps’a özgü olmasa da, Slack bir işbirliği merkezi olarak hizmet verir ve birçok DevOps aracıyla entegre olur, böylece gerçek zamanlı uyarılar, güncellemeler ve takım iletişimi kolaylaşır.
 • SonarQube:
  • Amaç: Sürekli İnceleme
  • Genel Bakış: SonarQube, kod kalitesinin sürekli olarak incelenmesini sağlar, hataları, güvenlik açıklarını ve kötü koku kodları tanımlar. Projeler arasında tutarlı kod kalite standartlarını teşvik eder.

Bu araçlar, DevOps yaşam döngüsünde önemli roller oynar, ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, araç seçiminin özel kurumsal ihtiyaçlar, hedefler ve mevcut iş akışlarıyla uyumlu olması gerektiğidir. DevOps yolculuğu her organizasyon için benzersizdir ve araçlar yolculuğu kolaylaştırsa da, işbirliği, şeffaflık, sürekli iyileştirme ve geri bildirim ilkeleri başarıyı gerçekten sürdüren unsurlardır.