Yazılım

DevOps, yazılım geliştirme ve BT operasyonları arasında daha yakın bir işbirliği ve iletişim oluşturmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. “Dev” (Geliştirme) ve “Ops” (Operasyonlar) birleşiminden oluşan bu terim, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca etkilidir: planlama, kodlama, derleme, test, sürüm, dağıtım ve sürekli izleme. DevOps’un ana hedefleri arasında müşteri memnuniyetini artırmak, iş değerini hızlı bir şekilde sunmak ve sürekli iyileştirme fırsatlarını yakalamak yer alır.

Temel Değerler ve Hedefler

DevOps’u anlayabilmek için dört temel kategoriyi göz önünde bulundurmak yararlıdır: Kültür, Otomasyon, Ölçüm ve Paylaşım (CAMS).

 • Kültür: DevOps, işbirliği ve açık iletişim kurmayı teşvik eder.
 • Otomasyon: Manuel işlemleri otomatize eder, böylece daha hızlı ve hatasız sonuçlar alınır.
 • Ölçüm: Performans metriklerini ve KPI’ları izler, böylece sürekli iyileştirme mümkündür.
 • Paylaşım: Bilgi ve en iyi uygulamaların ekipler arasında serbestçe paylaşılmasını sağlar.

DevOps Yaşam Döngüsü ve Araçları

 1. Planlama: Jira veya Git gibi araçlar, iş değerini ve gereksinimleri tanımlamada yardımcı olabilir.
 2. Kodlama: Bu aşama, yazılımın tasarlandığı ve kodun oluşturulduğu etaptır.
 3. Derleme (İnşa Etme): Otomatik araçlar kullanılarak, kod derlenir ve paketlenir. Örneğin; Docker, Ansible, Puppet.
 4. Sürekli Entegrasyon (CI): Kod değişiklikleri, diğer test ve geliştirme araçlarıyla bir araya getirilerek üretime hazır olup olmadığı kontrol edilir.
 5. Sürekli Test: Otomatikleştirilmiş testler kodun kalitesini sürekli olarak kontrol eder. Örneğin; JUnit, Selenium.
 6. Sürekli Teslimat/Dağıtım (CD): Yeni veya güncellenmiş kod, üretime otomatik olarak dağıtılır. Konteyner teknolojileri, kodun farklı ortamlarda tutarlı olmasını sağlar.
 7. Dağıtım: Puppet, Chef, Ansible gibi araçlar dağıtımı yönetir.
 8. Operasyon (Çalıştırma): Üretim ortamında yazılımı yönetir. Örneğin; Ansible, Puppet.
 9. Sürekli İzleme: New Relic, Datadog gibi araçlar, yazılımın ve altyapının sürekli izlenmesini sağlar.

Yöntemler ve Etkileşimler

DevOps, Scrum, Kanban ve Agile gibi yazılım geliştirme metodolojileriyle uyumlu bir şekilde çalışır. Bunlar, DevOps’un hızlı, etkin ve esnek olmasına katkı sağlar.

Neden Önemli?

DevOps uygulamaları, bir ürünün piyasaya daha hızlı sürülmesini, sorunların daha hızlı teşhis edilip çözülmesini sağlar. Bu, iş değerini hızlı ve etkin bir şekilde müşterilere sunma kapasitesini artırır.

Sonuç

DevOps, yazılım ürünlerinin ve hizmetlerinin daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin bir şekilde geliştirilmesi ve dağıtılmasını sağlayan bir felsefe ve uygulama setidir. Sürekli iyileştirme ve işbirliği kültürü, DevOps’u güçlü ve etkili bir yaklaşım haline getirir.