Yazılım

DevOps Nedir?

DevOps, yazılım geliştirme ve BT operasyonları arasında daha yakın bir işbirliği ve iletişim oluşturmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. “Dev” (Geliştirme) ve “Ops” (Operasyonlar) birleşiminden oluşan bu terim, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca etkilidir: planlama, kodlama, derleme, test, sürüm, dağıtım ve sürekli izleme. DevOps’un ana hedefleri arasında müşteri memnuniyetini artırmak, iş değerini hızlı bir şekilde sunmak […]